Kitap.kz - онлайн платформа Бағдарламалау және дерекқор   негіздері Кітап
Бағдарламалау және дерекқор   негіздері

Бағдарламалау және дерекқор   негіздері

Бағдарламалау және дерекқор   негіздері

«Оқулық 230401 «Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша)» (ОБ 05) мамандығы бойынша орта кәсіби білім берудің Федералды мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес құрылды.


Алгоритмдерді құрудың құрылымдық әдістеме қағидалары, Паскаль бағдарламалау тілінің негіздері, деректердің түрлі типтері мен құрылымдарын өңдеу бойынша үлгілік бағдарламалар құрудың құралдары мен әдістері қарастырылды. Object Pascal нұсқасы үшін объектілік-бағдарланған негізгі түсініктер  баяндалған, Delphi бағдарламалау жүйесінде графикалық интерфейспен бағдарламалар әзірлеу әдістері сипатталған. Көпкестелік реляциялық дерекқорды жобалау әдістемесіне ерекше көңіл бөлінген. Сұра-ныстарды сипаттау үшін SQL тілі, сондай-ақ СУБД MS Access сұраныстрының Конструктор нұсқасында QBE тілі қолданылады.»

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

«Оқулық 230401 «Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша)» (ОБ 05) мамандығы бойынша орта кәсіби білім берудің Федералды мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес құрылды.


Алгоритмдерді құрудың құрылымдық әдістеме қағидалары, Паскаль бағдарламалау тілінің негіздері, деректердің түрлі типтері мен құрылымдарын өңдеу бойынша үлгілік бағдарламалар құрудың құралдары мен әдістері қарастырылды. Object Pascal нұсқасы үшін объектілік-бағдарланған негізгі түсініктер  баяндалған, Delphi бағдарламалау жүйесінде графикалық интерфейспен бағдарламалар әзірлеу әдістері сипатталған. Көпкестелік реляциялық дерекқорды жобалау әдістемесіне ерекше көңіл бөлінген. Сұра-ныстарды сипаттау үшін SQL тілі, сондай-ақ СУБД MS Access сұраныстрының Конструктор нұсқасында QBE тілі қолданылады.»