Kitap.kz - онлайн платформа Аналитикалық химия Кітап
Аналитикалық химия

Аналитикалық химия

Аналитикалық химия

Автор:

     Оқулық «Химиялық технологиялар» мамандық топтары бойынша  орта кәсіби білім берудің федералдық мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес құрылған.


     Органикалық емес және органикалық заттарды және нысандарды талдаудың ең көп таралған химиялық, физика-химиялық және физикалық әдістерінің теориялық негіздері және тәжірибе жүзінде қолданылуы сипатталған. Химиялық тепе-теңдіктің барлық түрлері және оны сапалық және сандық химиялық талдауда қолдануы қарастырылған. Иондық қоспаларды талдау сызбалары келтірілді. Атомдық-эмиссиялық, атомдықабсорциялы және молекулалық спектроскопия, потенциометрия, сонымен қатар хроматографиялық әдістер егжей-тегжейлі берілген. Талдаудың биологиялық және биохимиялық әдістерінің орны мен рөліне ерекше көңіл бөлінді.


     Орта кәсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған.

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Оқулық «Химиялық технологиялар» мамандық топтары бойынша  орта кәсіби білім берудің федералдық мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес құрылған.


     Органикалық емес және органикалық заттарды және нысандарды талдаудың ең көп таралған химиялық, физика-химиялық және физикалық әдістерінің теориялық негіздері және тәжірибе жүзінде қолданылуы сипатталған. Химиялық тепе-теңдіктің барлық түрлері және оны сапалық және сандық химиялық талдауда қолдануы қарастырылған. Иондық қоспаларды талдау сызбалары келтірілді. Атомдық-эмиссиялық, атомдықабсорциялы және молекулалық спектроскопия, потенциометрия, сонымен қатар хроматографиялық әдістер егжей-тегжейлі берілген. Талдаудың биологиялық және биохимиялық әдістерінің орны мен рөліне ерекше көңіл бөлінді.


     Орта кәсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған.