Әлемдік философиялық мұра. V | kitap.kz Әлемдік философиялық мұра. V Кітап
Әлемдік философиялық мұра. V

Әлемдік философиялық мұра. V

Әлемдік философиялық мұра. V

Автор:

МӘДЕНИ МҰРА

«Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасының кітап сериялары Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша шығарылды

Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасының кітап сериялары

Бас редакциясының алқасы

Тасмағамбетов И.Н., бас редактор

Тәжин М.М., бас редактордың орынбасары

Жанаханов Қ.Қ., жауапты хатшы


Әбділдин Ж.М.

Әуезов М.М.

Байпақов К.М.

Зиманов С.З.

Кәлетаев Д.А.

Қасқабасов С.А.

Кекілбаев Ә.

Кенжеғозин М.Б.

Қойгелдиев М.Қ.

Қосыбаев Е.М.

Құл-Мұхаммед М.А.

Мағауин М.М.

Мәмбеев СА.

Нұрпейісов Ә.К.

Нысанбаев Ә.Н.

Рахмадиев Е.Р.

Сұлтанов Қ.С.

Сүлейменов О.О.

Хұсайынов К.Ш.


Әлемдік философиялық мұра

сериясының редакциялық алқасы:

Ә. Нысанбаев (төраға), Ж. Әбділдин, Т. Әбжанов, Қ. Әбішев, Қ. Әлжан (төраға орынбасары), F. Есім, Т. Ғабитов, Д. Кенжетай, Ғ. Құрманғалиева, Ж. Молдабеков (төраға орынбасары), С. Нұрмұратов, М. Сәбит, Н. Сейсенова (жауапты хатшы), А.Тайжанов.

ӘЛЕМДІКФИЛОСОФИЯЛЫҚМҰРА

ЖИЫРМА ТОМДЫҚ

ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ДІНИ ФИЛОСОФИЯ

5 ТОМ

Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды

Құрастырғандар F. Есім, Н. Байтенова

Сарапшы Г.Нұрышева

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

МӘДЕНИ МҰРА

«Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасының кітап сериялары Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша шығарылды

Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасының кітап сериялары

Бас редакциясының алқасы

Тасмағамбетов И.Н., бас редактор

Тәжин М.М., бас редактордың орынбасары

Жанаханов Қ.Қ., жауапты хатшы


Әбділдин Ж.М.

Әуезов М.М.

Байпақов К.М.

Зиманов С.З.

Кәлетаев Д.А.

Қасқабасов С.А.

Кекілбаев Ә.

Кенжеғозин М.Б.

Қойгелдиев М.Қ.

Қосыбаев Е.М.

Құл-Мұхаммед М.А.

Мағауин М.М.

Мәмбеев СА.

Нұрпейісов Ә.К.

Нысанбаев Ә.Н.

Рахмадиев Е.Р.

Сұлтанов Қ.С.

Сүлейменов О.О.

Хұсайынов К.Ш.


Әлемдік философиялық мұра

сериясының редакциялық алқасы:

Ә. Нысанбаев (төраға), Ж. Әбділдин, Т. Әбжанов, Қ. Әбішев, Қ. Әлжан (төраға орынбасары), F. Есім, Т. Ғабитов, Д. Кенжетай, Ғ. Құрманғалиева, Ж. Молдабеков (төраға орынбасары), С. Нұрмұратов, М. Сәбит, Н. Сейсенова (жауапты хатшы), А.Тайжанов.

ӘЛЕМДІКФИЛОСОФИЯЛЫҚМҰРА

ЖИЫРМА ТОМДЫҚ

ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ДІНИ ФИЛОСОФИЯ

5 ТОМ

Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды

Құрастырғандар F. Есім, Н. Байтенова

Сарапшы Г.Нұрышева