Тарих – адамзат ақыл-ойының қазынасы. 9-том. Әлемдік тарихи ой Кітап
Тарих – адамзат ақыл-ойының қазынасы. 9-том. Әлемдік тарихи ой

Тарих – адамзат ақыл-ойының қазынасы. 9-том. Әлемдік тарихи ой

Тарих – адамзат ақыл-ойының қазынасы. 9-том. Әлемдік тарихи ой

«МӘДЕНИ МҰРА» МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛAMАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ

Құл-Мұхаммед М., төраға;

Досжан А., төрағаның орынбасары;

Асқаров Ә., жауапты хатшы.

Қоғамдық кеңестің мүшелері:

Абдрахманов С., Аяған Б., Әбусейітова М., Әйтімова Б., Әлімбай Н., Әуезов М., Базылхан Н., Байпақов К., Биекенов К., Бурханов К., Ертісбаев Е., Кенжеғозин М., Қасқабасов С., Нысанбаев Ә., Өмірбеков Б., Салғара Қ., Сариева Р., Сейдімбек А., Сұлтанов Қ., Таймағамбетов Ж., Тұяқбаева Б., Хұсайынов К.

ӘЛЕМДІК ТАРИХИ ОЙ 

«Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасының «Тарих және этнография» секциясының мүшелері және томның редакция алқасы:

Бұрханов Қ.Н. (төраға), Алдажұманов Қ.С., Әжіғали С.Е., Гаркавец А.Н., Ерофеева И.В., Мәжитов С.Ф. (серия жетекшісі), Нұрмағамбетова Р.Қ., Сужиков Б.М.

Томды басуға Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының ғылыми кеңесі ұсынған

Томды құрастырудың ғылыми редакторы: тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Р. Қ. Нұрмағамбетова

Томның ғылыми сараптаушысы: тарих ғылымдарының докторы, профессор М. Қ. Қойгелдиев

Аударманың арнайы редакторы: тарих ғылымдарының кандидаты, доцент С. Ф. Мәжитов

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

«МӘДЕНИ МҰРА» МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛAMАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ

Құл-Мұхаммед М., төраға;

Досжан А., төрағаның орынбасары;

Асқаров Ә., жауапты хатшы.

Қоғамдық кеңестің мүшелері:

Абдрахманов С., Аяған Б., Әбусейітова М., Әйтімова Б., Әлімбай Н., Әуезов М., Базылхан Н., Байпақов К., Биекенов К., Бурханов К., Ертісбаев Е., Кенжеғозин М., Қасқабасов С., Нысанбаев Ә., Өмірбеков Б., Салғара Қ., Сариева Р., Сейдімбек А., Сұлтанов Қ., Таймағамбетов Ж., Тұяқбаева Б., Хұсайынов К.

ӘЛЕМДІК ТАРИХИ ОЙ 

«Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасының «Тарих және этнография» секциясының мүшелері және томның редакция алқасы:

Бұрханов Қ.Н. (төраға), Алдажұманов Қ.С., Әжіғали С.Е., Гаркавец А.Н., Ерофеева И.В., Мәжитов С.Ф. (серия жетекшісі), Нұрмағамбетова Р.Қ., Сужиков Б.М.

Томды басуға Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының ғылыми кеңесі ұсынған

Томды құрастырудың ғылыми редакторы: тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Р. Қ. Нұрмағамбетова

Томның ғылыми сараптаушысы: тарих ғылымдарының докторы, профессор М. Қ. Қойгелдиев

Аударманың арнайы редакторы: тарих ғылымдарының кандидаты, доцент С. Ф. Мәжитов