Айгүлім Айтбаева Кітап
 Айгүлім Айтбаева

 Айгүлім Айтбаева

 Айгүлім Айтбаева

Айтбаева Айгүлім Боранғалиқызы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры. Ғалымның  педагогикалық зерттеулер нысаны – тарихи-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы, салыстырмалы педагогика, инклюзивтік педагогика, арнайы педагогика, жаңа білімдік технологиялар, арт-педагогика, әлеуметтік педагогика және т.б. Ол «Арт-білім» пәні бойынша оқулықтың, 2 монографияның («Қазақстандағы тарихи-педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістерінің даму тенденциялары», «Научно-практические основы профилактики суицида среди молодежи») және коррекциялық педагогика, жаңа педагогикалық технологиялар,  әлеуметтік педагогика, арнайы педагогика, инклюзивтік педагогика, өзін-өзі тану пәндері бойынша1 оқулық, 15 оқу құралының, 1 оқу-әдістемелік құралдың, 2 хрестоматияның, этнопедагогика және педагогика тарихы бойынша типтік бағдарламалардың, 100 ден астам ғылыми мақалалардың авторы. Айгүлім Боранғалиқызы қазақстандық ЖОО арналған эксперименттік «Өзін-өзі тану» курсы бойынша оқу-әдістемелік кешенді құрастырушы авторлардың және тренерлердің бірі. 2011-2014 жылдар аралығында ҚР БҒМ-ң 120 «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» бағдарламасы бойынша «Жастар арасындағы суицид проблемаларының ғылыми-теориялық негіздері және профилактикасы» тақырыбындағы зерттеу гранты бойынша жұмыстар жүргізіп, нәтижесінде 1 монография, 2 әдістемелік құралы жарық көрген.

 Айгүлім Айтбаева 2011-2016 жылдар аралығында педагогикалық мамандықтар бойынша Республикалық оқу-әдістемелік бірлестіктің Ғалым хатшысы қызметін атқарды. Қазақстандағы педагогикалық ЖОО-ң барлық  мамандықтары бойынша әзірленген жаңа Білім берушілік бағдарламалардың авторлық тобының жетекшісі және бірнеше бағдарламалардың авторы.