Шортанбай Қанайұлы Кітап
Шортанбай Қанайұлы

Шортанбай Қанайұлы

Шортанбай Қанайұлы

            Кешегі Бұқар, Дулат, Шортанбай, Мұрат, Ахмет, Мағжандардың ұлы жырларының өзегі болып, аңсап, сол жолға өз өмірлерін арнаған азаттықтың ақ таңы енді атып отыр. Шортанбайлар армандап жыр төккен қазақ халқының бақытты жолы бүгін басталғандай. Әрбір азаматтың еңбегі туған халқына еткен қызметімен өлшенбек. Қазақ халқы да Шортанбайдай асыл ақындарын енді ғана танып, бағалап жатыр. Ештен кеш жақсы. Елім деп еңіреп, жерім деп жылап, халқының болашағы үшін қан кешіп, «зар заманда» зарлап өткен Шортанбайдың жырлары, артында қалған әдеби мұрасы қазақ поэзиясының төрінен орын алып, бақытты болашақ жолындағы ұлы күресте туған халқын рухтандыра бермек.

Дандай Ысқақов

Шортанбай – шығармашылық жолы күрделі, өз заманының ұлы ақындарының бірі. Оның өлеңдерін, шығармашылық жолын түсіну оңайға түскен жоқ. Коммунистік идеология режимі тұсында ақын еңбектері бір жақты ғана талданды, оның көзқарасы мен өлеңдерінің өзгешеліктерін түсінуге, оларды бар болмысымен, жетістік-қайшылықтарымен тұтас күйінде қарауға мүмкіндік болмады. Соған қарамастан ол жөнінде жазғандар Шортанбайды “керексіз” деп жауып қоя алмай, одан қалған мұраға айналып-үйіріліп, бірде матап, бірде сынап, сыңаржақтап болса да көңіл аударуға тырысты. Мұның бәрі біздің рухани  мұрамыздағы ақын орнын түсінгендіктен, оның өз заманы шындығы мен қайшылықтарын жоғарғы көркемдікпен суреттеген ақын екенін мойындаудан туған еді.

Шортанбай шығармаларының біз үшін және әдеби-эстетикалық қозғалыстағы маңызы – оның бұл идеясында емес, суреткерлік көрегендігінде. Ол қазақ қоғамы тарихындағы осы бір күрделі дәуірдің суретін, ондағы өзгерістер сыпатын дәл бейнелеп, алдыңа жайып салады, ескі салтпен қайшылыққа келіп, өмірге өктем кіре бастаған тіршілік сыпаттарын жіті көзбен көреді. Бірақ заман ағысының бағытын өз ұғымымен сиыстыра  алмай қиналады. Оның зары да осыдан туады.

Серік Қирабаев

  • Аудиокітаптар
  • Кітаптар