Әдеби кітаптар

Т.Нұртазин, М.Қаратаев, Х.Әдібаев. "Заман және әдебиет". Классикалық зерттеулер 30-том.

«Классикалық зерттеулер» сериясының кезекті томына Т.Нұртазин, М.Қаратаев, Х.Әдібаев тәрізді әдебиеттанушы-ғалымдардың таңдамалы зерттеулері еніп отыр. Қазақ әдебиеттану ғылымының көшбасшылары І.Жансүгіров, Б.Майлин, М.Әуезов, Ғ.Мүсіреповтердің шығармалары арқылы туған әдебиеттің алған асуын бағамдап, қазақ прозасы мен поэзиясының көркемдік-эстетикалық жетістігін саралайды.

Кітап әдебиеттанушы ғалымдар мен ізденушілер, аспиранттар мен жоғары оқу орындарының студенттеріне және ұлт әдебиеті мен тарихын білгісі келетін әдебиет сүйер қауымға арналған.