Әдеби кітаптар

Шөмішбай Сариев. Үш томдық шығармалар жинағы. 1-том. Сағынышым теңіз