Әдеби кітаптар

Рейтинг 0/5

Алтын сандық

Бұл кітап академик В.В. Радловтың "Түркі халықтарының халық әдебиеті үлгілері" атты он томдық еңбегінің қазақ фольклорына арналған үшінші томы бойынша дайындалған. Жинаққа В.В. Радловтың өз қолымен жинаған қазақ фольклорының тұрмыс-салт жырлары, эпос, ертегі, аңыздар, қиссалар сияқты жанрлық түрлері топтастырылған. Олардың ішінде "Абылай", "Кенесары" жырлары, діни қиссалар сияқты бұрын тыйым салынған шығармалар бар.

Құрастырып, алғы сөзі мен түсініктемелерін жазғандар — филология ғылымының докторы Сейіт Қасқабасов, филология ғылымының кандидаты Кенжехан Ісләмжанұлы. 1993 ж.

Пікірлер 0
Гость