Ясауи «Хикметтерiнің» тiлi Кітап
Ясауи «Хикметтерiнің» тiлi

Ясауи «Хикметтерiнің» тiлi

Ясауи «Хикметтерiнің» тiлi

Кiтапта ортағасырлық (ХІІ ғ.) түркі жазба ескерткiшi Қожа Ахмет Ясауидің «Хикметтерi» тiлiнiң лексика-фразеологиялық құрамы мен құрылымы, морфологиялық құрылысы, фонетика-фонологиялық жүйесi, көркемдік бiтiмi талданады. «Хикметтердің» ырғақ, өлшем, ұйқас тәрізді өлеңдік белгiлерi сипатталады. Осы iзденicтер арқылы көне, ecкi түркі жазбалары тiлiн зерттеу нәтижесінде жалпы түрколoгия ғылымына, жазба әдеби тiл теориясына үлес қосу мақсаты көзделедi.

Бұл зерттеу жұмысына нысан (объект) болған қолжазбаның (ХVІІІ ғ.) факсимилесi (фотонұсқасы) берiлдi. Ол қолжазбаның ecкi араб жазуынан қазiргi графикаға бетпе-бет, жолма-жол дәл көшiрiлiп транскрипцияланған мәтіні де, сондай-ақ өлең қалпына келтiрiлген нұсқасы да ұсынылып отыр.

Бұл монографиялық жұмысты арнаулы дiни оқу орындарының, сондай-ақ университеттердің филология, шығыс тiлдерi факультеттерінің оқытушылары мен студенттерi пайдалана алады. Сонымен қатар бұл кiтап түркі жазба ескерткiштерi тiлiнiң және қазiргi түркі әдеби тiлдерiнiң, оның iшiнде қазақ тiлiнiң тарихын танып-бiлyге талаптанған қалың оқырман қауымға да арналады.

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

Кiтапта ортағасырлық (ХІІ ғ.) түркі жазба ескерткiшi Қожа Ахмет Ясауидің «Хикметтерi» тiлiнiң лексика-фразеологиялық құрамы мен құрылымы, морфологиялық құрылысы, фонетика-фонологиялық жүйесi, көркемдік бiтiмi талданады. «Хикметтердің» ырғақ, өлшем, ұйқас тәрізді өлеңдік белгiлерi сипатталады. Осы iзденicтер арқылы көне, ecкi түркі жазбалары тiлiн зерттеу нәтижесінде жалпы түрколoгия ғылымына, жазба әдеби тiл теориясына үлес қосу мақсаты көзделедi.

Бұл зерттеу жұмысына нысан (объект) болған қолжазбаның (ХVІІІ ғ.) факсимилесi (фотонұсқасы) берiлдi. Ол қолжазбаның ecкi араб жазуынан қазiргi графикаға бетпе-бет, жолма-жол дәл көшiрiлiп транскрипцияланған мәтіні де, сондай-ақ өлең қалпына келтiрiлген нұсқасы да ұсынылып отыр.

Бұл монографиялық жұмысты арнаулы дiни оқу орындарының, сондай-ақ университеттердің филология, шығыс тiлдерi факультеттерінің оқытушылары мен студенттерi пайдалана алады. Сонымен қатар бұл кiтап түркі жазба ескерткiштерi тiлiнiң және қазiргi түркі әдеби тiлдерiнiң, оның iшiнде қазақ тiлiнiң тарихын танып-бiлyге талаптанған қалың оқырман қауымға да арналады.