Кітап Кітап

Кітап

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының маңызды тармақтарының бірі – «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. 


Бұл жоба аясында гуманитарлық саладағы әлемнің 42 елі мен 34 тілінде жалпы таралымы 47 миллион данамен жарық көрген таңдаулы туындылар отыз бесінші, яғни, қазақ тіліне аударылады. 


Бүгінгі таңда тарих, философия, социология, психология, антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика, инновация, медиа, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік бағыттары бойынша 48 оқулық аударылып басылды. 


Әдебиет теориясы: Антология. 1-том
Әдебиет теориясы: Антология. 1-том
Саясаттану
Саясаттану
Panorama: Дүниежүзі тарихы, 1-кітап
Panorama: Дүниежүзі тарихы, 1-кітап
Жаңа
Әдебиет теориясы: Антология. 2-том
Әдебиет теориясы: Антология. 2-том
Семиосфера
Семиосфера
Қазіргі бизнес-коммуникация
Қазіргі бизнес-коммуникация
Panorama: Дүниежүзі тарихы, 2-кітап
Panorama: Дүниежүзі тарихы, 2-кітап
Жаңа
Ориентализм
Ориентализм
Тарихи антропология
Тарихи антропология
Микроэкономика
Микроэкономика