Кітап Кітап

Кітап

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының маңызды тармақтарының бірі – «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. 


Бұл жоба аясында гуманитарлық саладағы әлемнің 42 елі мен 34 тілінде жалпы таралымы 47 миллион данамен жарық көрген таңдаулы туындылар отыз бесінші, яғни, қазақ тіліне аударылады. 


Бүгінгі таңда тарих, философия, социология, психология, антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика, инновация, медиа, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік бағыттары бойынша 48 оқулық аударылып басылды. 


Интернет психологиясы
Интернет психологиясы
Жаңа
Өнер тарихы
Өнер тарихы
Жаңа
Тіл – инстинкт
Тіл – инстинкт
Әлеуметтік психология
Әлеуметтік психология
Қазіргі психология тарихы
Қазіргі психология тарихы
Әлеуметтану негіздері
Әлеуметтану негіздері
Ұйымдық мінез-құлық негіздері, 14-басылым
Ұйымдық мінез-құлық негіздері, 14-басылым
Менеджмент
Менеджмент
Әлеуметтану теориясы
Әлеуметтану теориясы
Маркетинг негіздері
Маркетинг негіздері
Әдебиет теориясы: Антология. 1-том
Әдебиет теориясы: Антология. 1-том
Қазіргі бизнес-коммуникация
Қазіргі бизнес-коммуникация
Тіл біліміне кіріспе
Тіл біліміне кіріспе