Кітап Кітап

Кітап

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының маңызды тармақтарының бірі – «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. 


Бұл жоба аясында гуманитарлық саладағы әлемнің 42 елі мен 34 тілінде жалпы таралымы 47 миллион данамен жарық көрген таңдаулы туындылар отыз бесінші, яғни, қазақ тіліне аударылады. 


Бүгінгі таңда тарих, философия, социология, психология, антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика, инновация, медиа, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік бағыттары бойынша 48 оқулық аударылып басылды. 


Интернет психологиясы
Интернет психологиясы
Жаңа
Өнер тарихы
Өнер тарихы
Әлеуметтану негіздері
Әлеуметтану негіздері
Жаңа
Тіл – инстинкт
Тіл – инстинкт
Қазіргі психология тарихы
Қазіргі психология тарихы
Әлеуметтік психология
Әлеуметтік психология
Тіл біліміне кіріспе
Тіл біліміне кіріспе
Ұйымдық мінез-құлық негіздері, 14-басылым
Ұйымдық мінез-құлық негіздері, 14-басылым
Әлеуметтану теориясы
Әлеуметтану теориясы
Эстетика
Эстетика
Менеджмент
Менеджмент
Маркетинг негіздері
Маркетинг негіздері
Әдебиет теориясы: Антология. 1-том
Әдебиет теориясы: Антология. 1-том