Кітап Кітап

Кітап

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының маңызды тармақтарының бірі – «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. 


Бұл жоба аясында гуманитарлық саладағы әлемнің 42 елі мен 34 тілінде жалпы таралымы 47 миллион данамен жарық көрген таңдаулы туындылар отыз бесінші, яғни, қазақ тіліне аударылады. 


Бүгінгі таңда тарих, философия, социология, психология, антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика, инновация, медиа, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік бағыттары бойынша 48 оқулық аударылып басылды. 


Жаңа
Өнер тарихы
Өнер тарихы
Интернет психологиясы
Интернет психологиясы
Қазіргі психология тарихы
Қазіргі психология тарихы
Әлеуметтік психология
Әлеуметтік психология
Жаңа
Тіл – инстинкт
Тіл – инстинкт
Әлеуметтану негіздері
Әлеуметтану негіздері
Ұйымдық мінез-құлық негіздері, 14-басылым
Ұйымдық мінез-құлық негіздері, 14-басылым
Менеджмент
Менеджмент
Әлеуметтану теориясы
Әлеуметтану теориясы
Қазіргі бизнес-коммуникация
Қазіргі бизнес-коммуникация
Маркетинг негіздері
Маркетинг негіздері
Жаңа
Әдебиет теориясы: Антология. 2-том
Әдебиет теориясы: Антология. 2-том
Әдебиет теориясы: Антология. 1-том
Әдебиет теориясы: Антология. 1-том