Кітап Кітап

Кітап

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының маңызды тармақтарының бірі – «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. 


Бұл жоба аясында гуманитарлық саладағы әлемнің 42 елі мен 34 тілінде жалпы таралымы 47 миллион данамен жарық көрген таңдаулы туындылар отыз бесінші, яғни, қазақ тіліне аударылады. 


Бүгінгі таңда тарих, философия, социология, психология, антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика, инновация, медиа, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік бағыттары бойынша 48 оқулық аударылып басылды. 


Интернет психологиясы
Интернет психологиясы
Әлеуметтану негіздері
Әлеуметтану негіздері
Эстетика
Эстетика
Жаңа
Өнер тарихы
Өнер тарихы
Жаңа
Тіл – инстинкт
Тіл – инстинкт
Әлеуметтік психология
Әлеуметтік психология
Қазіргі психология тарихы
Қазіргі психология тарихы
Ұйымдық мінез-құлық негіздері, 14-басылым
Ұйымдық мінез-құлық негіздері, 14-басылым
Тіл біліміне кіріспе
Тіл біліміне кіріспе
Әлеуметтану теориясы
Әлеуметтану теориясы
Менеджмент
Менеджмент
Маркетинг негіздері
Маркетинг негіздері