Кітап Кітап

Кітап

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының маңызды тармақтарының бірі – «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. 


Бұл жоба аясында гуманитарлық саладағы әлемнің 42 елі мен 34 тілінде жалпы таралымы 47 миллион данамен жарық көрген таңдаулы туындылар отыз бесінші, яғни, қазақ тіліне аударылады. 


Бүгінгі таңда тарих, философия, социология, психология, антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика, инновация, медиа, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік бағыттары бойынша 48 оқулық аударылып басылды. 


Макроэкономика
Макроэкономика
Тарихи антропология
Тарихи антропология
Тарихи білім тарихы
Тарихи білім тарихы
Интеллектуалдық меншік құқығы, 1-бөлім
Интеллектуалдық меншік құқығы, 1-бөлім
Әдебиет теориясы: Антология. 3-том
Әдебиет теориясы: Антология. 3-том
Шағын бизнестегі менеджмент: кəсіп бастау жəне венчурді дамыту
Шағын бизнестегі менеджмент: кəсіп бастау жəне венчурді дамыту
Ислам философиясы: Оксфорд оқулығы
Ислам философиясы: Оксфорд оқулығы
Әлеуметтік зерттеу әдістері
Әлеуметтік зерттеу әдістері
Тарихи этнология
Тарихи этнология
Кино өнеріне кіріспе
Кино өнеріне кіріспе
Әдебиет теориясы: Антология. 4-том
Әдебиет теориясы: Антология. 4-том
Театртануға кіріспе
Театртануға кіріспе