Бекет Ғалымжанұлы Нұржанов Кітап
Бекет Ғалымжанұлы Нұржанов

Бекет Ғалымжанұлы Нұржанов

Бекет Ғалымжанұлы Нұржанов

Бекет Ғалымжанұлы, әл-Фараби университеті философия мектебінің түлегі. 1982 жылы Ағын Қасымжанов жетекшілігімен кандидаттығын, 1992 жылы Ресей Федерациясы Ғылым академиясында докторлығын қорғаған. Еліміздегі мәдениеттану мамандығы мен ғылымының іргесін салған ғалымдар қатарынан, алғашқы «Мәдениеттану» оқулығының авторы. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында Батыс философтарының еңбектерін түпнұсқадан аударған.

Ғалым, 2004 жылы Бүкіләлемдік философия күні ЮНЕСКО-ң штаб-пәтерінде Орталық Азияны батыстық философиялық қауымдастыққа еліміздің атынан таныстырды. ЮНЕСКО-ң Философия стратегиясын өңдеуге атсалысады.

Бекет Ғалымжанұлының өмірлік жолы мен шығармашылығы ұстаздықпен өткен. Ұстаздығын советтік «Диалектикалық логика», «Диалектикалық және тарихи материализм» арнайы курсын оқудан бастайды, ал «Қайта құру» дәуірімен қатар сана төңкерісін жасайды. Советтік марксизм түсінігіндегі Батыс мәдениеті мен ойының тарихын постмодернизм методологиясы тұрғысынан қайта рефлексиялайды. Деконструкция операциясы арқылы «метафизикалық» құндылықтардың «лингвистикалық» концепттерге, логостың мәтінге айналу тенденцияларын ой таразысына салады.

Сөйтіп, тәуелсіздік өркенін «Өнер тарихы», «Ницще философиясы», «Қазіргі Батыс философиясының үрдістері», «Модерн және постмодерн мәдениеті», «Дерриданың мәдениет философиясы», «Мәдениет тарихындағы миф пен салт жоралар», «Ұлтшылдықтың қазіргі теориялары» жаңа пәндерімен таныстырады. Ой салмағымен тыңдармандарының танымын сиқырлайды, терең толғаныстарға жетелейді.
  • Кітаптар
Статьи разных лет
Статьи разных лет